ΑΠΛΑ

Οι καταγραφές απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας (8 - 16 ) που επιχειρούν να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο χωρίς την υποστήριξη σχολής ή Ωδείου.
Η γραφή πρέπει να είναι ΑΠΛΗ 
Αυτοί που θα προχωρήσουν,από μόνοι τους θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητες τους.