Σ'η Τρίχας το γεφύρι

Ση  γέφυραν, ση γέφυραν, έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ
Ση  Τρίχας  το  γεφύρι, ε Δάφνε μ’ και  μυριγμένε μ’      ΔΙΣ

 Xίλιοι  μαστόροι  έχτιζαν,έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ
Και  μύριοι  μαθητάδες, ε  Δάφνε μ’  και  μυριγμένε μ’     ΔΙΣ

 Όλεν  την  μέραν  έχτιζαν,  έλα  Δάφνε μ’   ποταμέ
Το  βράδον  εχαλάουτον, ε Δάφνε μ’ και  μυριγμένε μ’      ΔΙΣ

Ντο  δει’ις με  πρωτομάστορα,έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ
Και  στένω  το  γεφύρι  σ’, ε Δάφνε μ’  και  μυριγμένε μ’   ΔΙΣ

 Αν  δίγω  σε  τον  κύρη  μου,έλα  Δάφνε  μ’  ποταμέ
Άλλον  κύρην  πα  κι έχω, ε Δάφνε μ’ και  μυριγμένε μ’      ΔΙΣ

 Αν  δίγω  σε  την  μάνα  μου, έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ

Άλλον  μανίτσαν  κι έχω, ε Δάφνε μ’ και  μυριγμένε μ’      ΔΙΣ


 Αν  δίγω  σε  τ’αδέλφια  μου, έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ
Άλλ’ αδέλφια  κι  έχω,ε Δάφνε μ’ και  μυριγμένε μ’       ΔΙΣ

 Αν  δίγω  σε  την  κάλη  μου,έλα  Δάφνε μ’  ποταμέ
Καλύτερον  ευρίκω,ε  Δάφνε μ’ και  μυριγμένε              ΔΙΣ


 Άλλο ένα αθάνατο Ελληνικό τραγούδι της Παράδοσης με κοινή θεματολογία σ'όλη την Ελλάδα..
Από πότε υπάρχει ο Μύθος ; Ποιός ξέρει....