Ρυθμοί & Λούπες

To νέο  audio cd του φροντιστηρίου .
Περιλαμβάνει  ρυθμούς και λούπες που χρησιμοποιούνται στην διεθνή μουσική σκηνή..
( Rock, reggae, hip hop, blues, ballads κ.α)
Ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές