ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ


Ελεύθερος είναι μόνο εκείνος που ζει σε καλύβα πάνω στα βουνά
Εκεί απάνω στα βουνά
 δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή
 για κέρδη και ζημιές,
  για επιτυχίες κι αποτυχίες,
 για δημοκρατίες ή αναρχίες,
 για ''δουλειές'' ή ανεργίες