Τι να φταίει


Για όσο ακομα καιρό το καταραμένο Εγώ
 θα τριβελίζει τα μυαλά των ανθρώπων,
αξιώνοντας προβολή, δόξα, τιμές και ''μεγαλεία'',
τόσο η ανθρωπότητα θα βουλιάζει στον βόρβορο
Όσον καιρό ακόμα οι άνθρωποι θα αναζητούν
πλούτη και δύναμη μέσα απ'το χρήμα και την Ύλη
τόσο η απληστία θα θεριεύει
Όσο ακόμα οι άνθρωποι θα κυνηγούν τις ηδονές,
 τόσο θα απομακρύνονται απ' την θε'ι'κή τους φύση,
που για τους πολλούς είναι ανύπαρκτη
Κι όσο οι δημιουργοί ζητούν ανταμοιβή εφ όρου ζωής
 για τα έργα τους, τόσο τα έργα τους θα μικραίνουν,
 και μαζί τους θα ''μικραίνουν'' και οι ίδιοι,
επειδή το μεγαλείο κι η μεγαλοσύνη δεν έχουν καμιά
 απολύτως σχέση με το χρήμα
Αλλά αν δεν προστάζει η καρδιά να προσφέρεις,
 είναι ανώφελη η προσφορά
Και για να μαλακώσει η καρδιά πρέπει πρώτα
 ν' αδειάσει..
Απο μίση,εξουσίες, απολαύσεις,απληστία
και ξιπασμούς