Κρίση μυαλών

 Είναι μόνο μια ακόμη
τρικυμία στο μυαλό μας
Ένα ευεργετικό πισωγύρισμα
Μια επιτακτική ανάγκη για σκέψη

Το αντίξουν συμφέρον εστί

Γιατί κάθε δυσκολία υπάρχει για να ξεπεραστεί
Κάθε πόνος εμφανίζεται για να αντιμετωπιστεί
Και κάθε μεγάλος στόχος μοιάζει βουνό ,για να κατακτηθεί