Προ'ι'όν


Η γυάλινη ,βαρετή και μίζερη ζωή σου
προβάλλεται και διαμορφώνεται
απ' την γυάλινη, βαρετή και μίζερη οθόνη,
μπροστά στην οποία στέκεις ακινητοποιημένος
 και  βαθιά υπνωτισμένος, πρω'ί' - βράδυ
και βράδυ- πρω'ί'
Άρα, δεν είσαι τίποτ' άλλο από ένα Προ'ι'όν
 που παρασκευάζεται μέσα στο ίδιο σου το σαλόνι.
Όταν επιλέγεις να αντλήσεις πληροφορίες αλλά και 
συγκεκριμένου τύπου και επιπέδου ψυχαγωγία,
 είσαι ένα προ'ι'όν και τίποτα διαφορετικό
Μην ρωτάς για τους παρασκευαστές σου
Μην ρωτάς για τους εργοστασιάρχες