Τότε


Κάποτε ο λαός θα σωπάσει
Καμιά διαμαρτυρία,κανένα παράπονο, καμιά ικεσία
Καμία ελπίδα
Είναι τότε που θα βασιλεύσει η απόγνωση
Τότε οι Άρχοντες θα πρέπει να ετοιμαστούν
Γιατί το ποτάμι θα παρασύρει τα πάντα
Όταν ο λαός παντελώς σωπάσει και
 μια πνιγηρή σιωπή σκεπάσει τα πάντα
Οι μέρες είναι κοντά