ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

·                   
·                     Άνθρωπος που δεν έχει φίλους ή είναι θεός ή αγρίμι.
·                     Τα πράγματα που πρέπει να μάθεις να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.
·                     Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.
·                     Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.
·                     Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους άλλους.
·                     Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.
·                     Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.
·                     Είναι απρεπές για τους νέους να εκφέρουν γνωμικά.
·                     Η ευτυχία μας εξαρτάται από εμάς.
·                     Η περισσότερο χαμένη από όλες τις μέρες του ανθρώπου, είναι εκείνη κατά την οποία δεν γέλασε.
·                     Η φύση δεν κάνει τίποτα άχρηστο.
·                     Μην κρατάς την οργή σου αθάνατη, αφού είσαι θνητός.
·                     Ο μορφωμένος διαφέρει από τον αμόρφωτο όσο ο ζωντανός από τον νεκρό.
·                     Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική τους σημασία.
·                     Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.
·                     Όσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί ότι η τύχη των κρατών εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση των νέων.
·                     Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται.
·                     Φαίνεται ότι κανείς δεν προτιμάει να ευεργετήσει άλλους, όταν η ευεργεσία του θα παραμείνει μετά άγνωστη.
·                     Τρία πράγματα χρειάζεται η εκπαίδευση : τη φύση, τη μάθηση και την άσκηση.
·                     Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί.
·                     Χρέος έχουμε να θεωρήσουμε το Θεό πνεύμα πανίσχυρο, αθάνατο και τέλειο. Γιατί αν και αόρατος για τα μάτια των ανθρώπων, φανερώνεται με τα έργα του.

·                     Το κάλλος είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.