Νομοτέλεια

Αναθάρρησε !   
Νικά ο τολμών
Και αθόρυβα δρα ο σώφρων
Ο λέων 
 αμύνεται επιτιθέμενος
Τα αρχαία όπλα είναι  τα ισχυρότερα σε  χαλεπούς καιρούς,
όταν η απόγνωση βασιλεύει
Ας γελούν οι φαιδροί.
''Θα σας πάρουν με τις πέτρες''