Ο Αριστοτέλης για την υπερφορολόγηση του λαού.


Xωρίς άλλα σχόλια παραθέτουμε το παρακάτω ..επίκαιρο απόσπασμα απ΄το "Αριστοτέλους Πολιτικά":«…Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ’ ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ’ ετέρου για να είναι απασχολημένοι...οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. 
Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά…»


Το αντιγράψαμε απ' το  greek-salonika blog