Από χέρι.........

Λαός        κατατροπωμένος
Κοινωνία  κατακερματισμένη
Ψυχολογία καταρρακωμένη
Πνευματικότητα καταβαρθρωμένη

Βlack Friday   υπερφορτωμένη

 Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι