Πυθαγόρας


"Όσο ο Άνθρωπος συνεχίζει να είναι ο άσπλαχνος 

καταστροφέας των κατώτερων ζώντων όντων δεν θα 

γνωρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη.

 Γιατί όσο οι άνθρωποι κατασφάζουν τα ζώα,

 θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. 

Πράγματι, αυτός που σπείρει τον καρπό του φόνου 

και  του πόνου

 δεν μπορεί να δρέψει χαρά και αγάπη."