Ισότητα

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα
απ' την ίση μεταχείριση των ανίσων
Αποτέλεσμα εικόνας

 
Αριστοτέλης εκ Σταγείρων