Απομόνωση

Eκείνος που έχει ευγενική ψυχή, δεν χρειάζεται καθρέφτες να του το επιβεβαιώσουν
Εκείνος που εργάζεται με επιτυχία, δεν έχει ανάγκη από ''κοινωνικές επιδείξεις''
Ούτε χρειάζεται να κομπάσει και να περιαυτολογεί
Αυτός που κομπάζει αποτυγχάνει
Το πολύ Εγώ φανερώνει άδειο τενεκέ
Πολύ φασαρία για το τίποτα
Εκείνος που διαλαλεί τις επιτυχίες του, απομονώνεται
Από ποιούς ;
Μα, απ'τους ''φίλους του ''