Αούτ' ο κόσμος ψεύτικον

Αγγέλ' να επεθάνανε, ψύ'ια να μην επαίρναν
κι α'τά 'παν ντο επέρανε
όλα οπίσ' ν' έφερναν

Αούτ' ο κόσμος ψεύτικον, πουλί μ' ανάθεμάτον
βάσανα, πίκρας και καημούς
και τέρτια εγομάτον

Αούτ' ο κόσμος ψεύτικον και κάν'νας 'κι εγροικά'το
ούλ' χαίρουνταν με την παράν
α'τό πα ανάθεμά'το.....