Εισαγωγή για 7/8 (συρτός)

Την συναντούμε στα συρτά του δρόμου  χιτζάζ (ήχος β): ''Το παπάκι'', ''Διαμάντι δαχτυλίδι'' κ.α