Μάθα γράμματα Γιωρίκα
         ΜΙ+                         ΡΕ-               ΛΑ-
Μάθα γράμματα Γιωρίκα , μάθα γράμματα Γιωρίκα

                      ΦΑ+       ΡΕ-                 ΜΙ+
άνθρωπος να 'ίνεσαι  ,    άνθρωπος να 'ίνεσαι


σα χωράφια άμον τον κύρη σ' ,σα χωράφια άμον τον κύρη σ'


να μην κονοπίεσαι ,να μην κονοπίεσαι


                                    (ΡΕΦΡΑΙΝ)
ΜΙ+        ΦΑ+
Άετς’ έλε’ες πατέρα

ΡΕ-                     ΜΙ+
       είχες για τ'εμέν μεράκ’

ΜΙ+           ΦΑ+        ΡΕ-                 ΜΙ+
έφαε  ‘σέν’ η δουλεία  και τη χωραφί τ' αυλάκ ‘     ( 2 )…………………………………………………………………..

Μάθα γράμματα Γιωρίκα

ουλ’ για να σαεύν' εσέν’

με το δάκτυλο πουλόπο' μ’

ουλ’ για να δεικνίζν' εσέν’Μάθα γράμματα Γιωρίκα

το κεσάτ’ ξα’ι’ μη νουνίείζ’ς 

α’τό εν τεμόν δουλείαν

τα βιβλία' σ’  να τερείς