Λα'ι'κοί ρυθμοί

Νέο audio cd απ'το ηΧοΤάΞιο..
Ρυθμοί που συναντούμε στα λα'ι'κά  τραγούδια..
Ζε'ι'μπέκικο, χασάπικο, ρούμπα , χασαποσέρβικο κ.ά
Πολύτιμο βοήθημα για μαθητές που ασχολούνται και με το λα'ι'κό τραγούδι..