Τραπεζούντα


Εξέβα απάν' σ'ο Ποζ τεπέ
και ν' είδα την Τραπεζούνταν , ναι-ι,
είδα την Τραπεζούντα...
 έμορφοι λάσκουν σ'ο με'ι'ντάν'
 κι άσκεμοι σ'ην Δαφνούντα, ναι-ι,
άσκεμοι σ'ην Δαφνούντα

Σ'η Τραπεζούντας το με'ι'ντάν'
πωλίουν τενεκέδες ναι-ι,
πωλίουν τενεκέδες..
τα κορ'τσόπα τουν έ'μορφα ,
τερούν ασ'ά περτέδες ναι-ι,
τερούν ασ'ά περτέδες


Εξέβα απάν' σ'ο Ποζ τεπέ
και ν' ειδα την Τραπεζούνταν , ναι-ι,
είδα την Τραπεζούντα...
τα δάκρα ασ' οματόπα μου
άλλο 'κι θα στεγνούνταν ναι-ι,
 άλλο 'κι θα στεγνούνταν..