Το σκοινί θα σπάσει


Τι παθαίνει όποιος παίζει με την οργή του Έλληνα;
Σαξόνια, Ούνοι, Τάταροι και Χαζαρομογγόλοι
Το νου σας
Παίζετε με την πιο επικίνδυνη ΦΩΤΙΑ του πλανήτη