Ο ισχυρός σου σύμμαχος

Να γνωρίζεις τον εαυτό σου
Να είσαι ο εαυτός σου
Να πιστεύεις στον εαυτό σου
Να προσφέρεις τον εαυτό σου

Όλα αυτά, όχι για να τονώσεις το ανόητο Εγώ σου
 αλλά για να  το καταστρέψεις δια παντός
Αυτό είναι η αιτία των δεινών σου
  και η μοναδική πηγή της δυστυχίας σου