Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η κρίση είναι αποτέλεσμα 

της τραγικής μας απόφασης 

να λατρεύει ο καθένας τον εαυτό του.