Ούτε ο αέρας

Τίποτα δεν μας ανήκει
Ούτε καν ο αέρας που αναπνέουμε.
Γιατί κι αυτός εκπνέεται